Hỏi & Đáp về Scratch

Bài viết này sẽ tập hợp những câu hỏi và giải đáp các thắc mắc thường gặp với Scratch 3.0. Nếu có thêm câu hỏi mới, các bạn hãy bình luận xuống phía dưới để mình tiếp tục cập nhật bài viết này nhé!

1. Scratch là gì?

Scratch là một ngôn ngữ lập trình dạng kéo thả, hướng đến đối tượng sử dụng chính là trẻ em. Người dùng có thể tạo các dự án bằng cách kéo thả các khối lệnh. Ngôn ngữ lập trình Scratch được phát triển bởi MIT Media Lab, USA.

Các bạn có thể đọc thêm về ngôn ngữ lập trình Scratch và ngôn ngữ lập trình nói chung tại đây.

2. Hướng dẫn sử dụng Scratch

3. Khối lệnh nào làm cho nhân vật di chuyển một số bước nhất định?

Các bạn có thể dùng khối lệnh “Move … steps” để giúp nhân vật di chuyển. Số điền vào chỗ trống chính là số bước mà nhân vật di chuyển.


Ngoài ra, các bạn còn có thể dùng câu lệnh “Change x by …” để giúp nhân vật di chuyển theo hướng trái phải (di chuyển theo trục x) và câu lệnh “Change y by …” để giúp nhân vật di chuyển theo hướng lên xuống (di chuyển theo trục y)

4. Khối lệnh “move … steps” với tham số âm sẽ di chuyển theo hướng nào?

 • Với tham số dương, ví dụ như 10, câu lệnh “Move 10 steps” sẽ giúp nhân vật di chuyển về hướng nó hướng nó đang hướng mặt. Ví dụ, nhân vật đang quay về bên phải thì câu lệnh này sẽ giúp nhân vật di chuyển về hướng phải
 • Ngược lại, với tham số âm, nhân vật sẽ di chuyển về hướng ngược với hướng mà nhân vật đang hướng mặt. Ví dụ, nhân vật đang quay về bên phải thì câu lệnh “Move -10 steps” sẽ giúp nhân vật di chuyển về hướng trái (nhân vật sẽ đi lùi)

5. Khối lệnh nào làm cho nhân vật quay về bên phải?

Khối lệnh “turn right … degrees” (đầu mũi tên hướng về phía bên phải) sẽ giúp cho nhân vật quay về bên phải. Số (Tham số) điền vào dấu … sẽ xác định góc mà nhân vật sẽ quay.

Ví dụ, câu lệnh “turn right 90 degrees” sẽ giúp nhân vật quay về bên phải 90 độ

6. Khối lệnh nào làm cho nhân vật quay về bên trái?

Tương tự như câu hỏi số 3, khối lệnh “turn left … degrees” (đầu mũi tên hướng về phía bên trái) sẽ giúp cho nhân vật quay về bên trái. Số (Tham số) điền vào dấu … sẽ xác định góc mà nhân vật sẽ quay.

Ví dụ, câu lệnh “turn left 90 degrees” sẽ giúp nhân vật quay về bên trái 90 độ

7. Khối lệnh forever có thể ghép với các khối lệnh khác ở đâu?

Khối lệnh forever giúp lặp đi lặp lại các câu lệnh bên trong nó mãi mãi. Để ghép các khối lệnh khác với khối lệnh forever, ta cần đặt các khối lệnh khác vào bên trong khối forever.

Scratch không cho phép đặt khối lệnh bên dưới khối lệnh forever vì khối lệnh forever sẽ lặp đi lặp lại các khối lệnh bên trong nó mãi mãi . Do đó, các câu lệnh đó sẽ không thể thực hiện xong để có thể chạy tiếp xuống câu lệnh bên dưới câu lệnh forever.

8. Khi ghép khối lệnh “forever” ở ngoài 2 khối lệnh point towards với tham số mouse-pointer và move 10 steps, 3 khối lệnh này có ý nghĩa gì?

 • Câu lệnh “forever” giúp lặp đi lặp lại các câu lệnh bên trong nó mãi mãi
 • Câu lệnh “point towards” có nghĩa là hướng về phía nào đó. Nếu tham số là mouse-pointer thì có nghĩa là hướng về phía con trỏ chuột
 • “move 10 steps” sẽ giúp nhân vật di chuyển về phía nó đang hướng mặt 10 bước

Vậy khi khối lệnh forever bọc ngoài khối lệnh point towards mouse-pointer và move 10 steps thì có nghĩa là nhân vật sẽ luôn luôn di chuyển về phía con trỏ chuột.

Các bạn có thể tham khảo bảng giải thích ý nghĩa tất cả các câu lệnh tại đây.

9. Khi ghép khối lệnh forever ở ngoài khối lệnh point towards với tham số mouse-pointer, 2 khối lệnh này có ý nghĩa gì?

 • Câu lệnh “forever” giúp lặp đi lặp lại các câu lệnh bên trong nó mãi mãi
 • Câu lệnh “point towards” có nghĩa là hướng về phía nào đó. Nếu tham số là mouse-pointer thì có nghĩa là hướng về phía con trỏ chuột

Vậy khi khối lệnh forever bọc ngoài khối lệnh point towards mouse-pointer thì có nghĩa là nhân vật sẽ luôn luôn  quay về (hướng về) phía con trỏ chuột.

10. Khi ghép khối lệnh forever ở ngoài 2 khối lệnh point towards với tham số mouse-pointer và move steps với tham số 0, 3 khối lệnh này có ý nghĩa gì?

Nếu câu lệnh move steps với tham số là 0 thì nhân vật sẽ di chuyển 0 bước. Nói cách khác là nhân vật sẽ không di chuyển. Như vậy, câu lệnh move 0 steps sẽ không có tác dụng gì trong trường hợp này. Do đó, hỏi này sẽ có đáp án giống như câu hỏi 4.

11. Khi sử dụng khối lệnh next costume trong khối lệnh forever, nhân vật sẽ thay đổi tư thế liên tục. Làm cách nào để mỗi tư thế dừng lại 1 giây?

Ta chỉ cần thêm câu lệnh “wait 1 secs” – thuộc mục Control vào bên dưới câu lệnh next costume để dừng lại 1s trước khi chuyển sang tư thế tiếp theo.

12. Khối lệnh when clicked dùng để làm gì?

When clicked là một Event giúp các câu lệnh bên dưới nó sẽ được thực hiện khi nhân vật đó được click vào.

Ví dụ, nếu bạn có hình một chiếc loa và bạn muốn khi người chơi click vào chiếc loa đó, nó sẽ phát âm thanh. Khi đó ta sẽ cần kết hợp Event when clicked và câu lệnh start sound

Các bạn có thể đọc thêm về các câu lệnh Event tại đây.

13. Tham số của khối lệnh play sound until done là gì?

Tham số của khối lệnh play sound chính là tên âm thanh mà bạn muốn phát.

14. Làm sao để thêm thêm âm thanh vào dự án?

 • Bước 1: Chọn sang cửa sổ Sound
 • Bước 2: Chọn thêm âm thanh. Có thể chọn âm thanh từ thư viện của Scratch, tự ghi âm hoặc tải một bài nhạc vào trong project

15. Khi ghép khối lệnh forever ở ngoài 2 khối lệnh turn right degrees và move steps, 3 khối lệnh này có ý nghĩa gì?

 • Câu lệnh “forever” giúp lặp đi lặp lại các câu lệnh bên trong nó mãi mãi
 • Câu lệnh “turn right” giúp nhân vật quay về phía phải một lượng nhất định. Lượng này phụ thuộc vào tham số điền vào câu lệnh turn
 • “move … steps” sẽ giúp nhân vật di chuyển về phía nó đang hướng mặt … bước

Vậy khi khối lệnh forever bọc ngoài khối lệnh turn right… và move … steps thì có nghĩa là nhân vật sẽ lặp đi lặp lại hành động quay phải rồi tiến, quay phải rồi tiến, quay phải rồi tiến …

16. Làm sao để xoá nền trắng của ảnh nhân vật?

 • Bước 1: Chuyển sang cửa sổ Costume
 • Bước 2: Chọn công cụ đổ màu
 • Bước 3: Chọn màu trong suốt (ô màu trắng, có gạch đỏ phía dưới bảng màu)
 • Bước 4: Đổ màu trong suốt vào phần nền trắng trong ảnh cần xoá

Nếu có những câu hỏi mới, các bạn hãy thêm xuống dưới phần comment để mình cập nhật bài viết Hỏi và Đáp về Scratch này nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *