Hình dáng của khối lệnh có ý nghĩa gì?

Bài viết này sẽ giúp phân loại các khối lệnh trong Scratch theo hình dáng của chúng. Nói cách khác, hình dáng khối lệnh sẽ thể hiện ý nghĩa và cách sử dụng của từng loại câu lệnh.

Khối lệnh hình mũ (Hat blocks)

Khối lệnh hình mũ luôn đứng đầu các khối lệnh. Nó có hình dạng tròn ở phía trên và một phần lồi ra ở phía dưới. Vì vậy ta chỉ có thể nối các khối lệnh khác bên dưới khối lệnh này. Các khối lệnh hình mũ này chủ yếu nằm trong mục Events

Khối lệnh xếp chồng (Stack blocks)

Khối lệnh xếp chồng là khối lệnh phổ biến nhất. Nó giúp điều khiển nhân vật làm một hành động cụ thể. Khối lệnh này có phần lõm ở phía trên và lồi ở phía dưới cho phép các câu lệnh khác có thể nối vào bên trên hoặc bên dưới nó.

Khối lệnh Boolean hình lục giác (Boolean blocks)

Khối boolean là khối điều kiện và nó sẽ trả về kết quả là True (Đúng) hoặc False (Sai). Ví dụ một khối boolean là “touching mouse pointer”, nếu nhân vật đang chạm vào con trỏ chuột thì khối đó sẽ trả về kết quả là True. Ngược lại, nếu nhân vật đang nằm xa con trỏ chuột thì nó sẽ trả về kết quả là False.

Các khối lệnh boolean thường nằm trong mục Touching và Operator.

Đọc thêm về kiểu dữ liệu Boolean tại đây.

Khối lệnh báo cáo (Report Blocks)

Khối lệnh báo cáo trả về dữ liệu chữ hoặc số. Các khối lệnh báo cáo này thì không thể nối trực tiếp phía trên hoặc dưới khối lệnh khác như khối lệnh xếp chồng (stack blocks). Nó cần được nối vào phần trống có hình oval trong các câu lệnh khác. Khi đó, giá trị trả về của nó sẽ được sử dụng là giá trị đầu vào (tham số/parameter) cho câu lệnh nó được nối vào.

Ví dụ, khối lệnh username lưu tên đăng nhập của người dùng. Nếu nối username vào câu lệnh Say thì lúc đó nhân vật sẽ nói ra tên của người dùng. Những người dùng khác nhau thì nhân vật sẽ nói ra tên khác nhau chứ không phải một tên cố định như khi chúng ta gõ tên vào câu lệnh Say.

Khối lệnh hình chữ C (C blocks)

Khối lệnh hình chữ C có thể hiểu là khối lệnh dùng để bọc các khối lệnh khác. Khối lệnh này thường là các khối lặp, giúp lặp đi lặp lại các câu lệnh bên trong nó. Ngoài ra, nó còn có thể là khối lệnh điều kiện If, nếu điều kiện đúng thì làm các câu lệnh bên trong nó. Có thể nối các khối lệnh khác ở phía trên, phía dưới và bên trong khối lệnh hình chữ C

Khối lệnh hình chữ C có nằm trong mục Control.

Khối lệnh đóng (Cap blocks)

Khối lệnh đóng là khối lệnh để kết thúc một đoạn chương trình. Khối lệnh đóng có phần lõm ở phía trên giúp nối các câu lệnh ở bên trên nó. Tuy nhiên khối lệnh này không có phần lồi phía dưới nên không thể đặt khối lệnh phía sau nó.

Có 2 khối lệnh đóng nằm trong mục Control là khối Forever và Stop all/this script/other script. Lý do hai khối lệnh này là khối lệnh đóng vì:

  • Câu lệnh Forever sẽ thực hiện các câu lệnh bên trong nó mãi mãi. Như vậy, sẽ không bao giờ các câu lệnh đó được thực hiện xong để nó thể thực hiện được câu lệnh bên dưới câu lệnh forever
  • Câu lệnh Stop dùng để dừng chương trình. Khi chương trình được dừng lại thì sẽ không còn câu lệnh nào được thực hiện. Vì vậy, không thể nối một câu bên dưới sau câu lệnh Stop.

Bài viết tham khảo: https://en.scratch-wiki.info/wiki/Blocks#Hat_blocks

3 Pings & Trackbacks

  1. Pingback: Giải thích ý nghĩa câu lệnh Scratch 3.0 - Dạy & Học: Lập trình cho trẻ em

  2. Pingback: Câu lệnh liên quan đến danh sách Scratch | Lập trình Scratch cho trẻ em

  3. Pingback: Dạng bài danh sách - Tin học Trẻ - Dạy & Học lập trình Scratch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *