ĐỀ THI DẠNG GAME – PHẦN MỀM ỨNG DỤNG (PING PONG GAME)

Trò chơi bắn bóng vuông góc (Đề thi tin học trẻ tỉnh Kiên Giang, năm 2019)

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch mô tả trò chơi bật bóng như sau:

  • Màn hình bắt đầu chơi của chương trình như hình dưới. Nhân vật chính của chương trình là quả bóng và thanh đỡ. Tạo một đường vạch màu đỏ nằm dưới thanh đỡ.
  • Khi bắt đầu, quả bóng chuyển động với vận tốc trung bình
  • Khi bóng cham biên thì bật lại. Khi gặp thanh đỡ thì quả bóng bật lại theo một góc vuông và có một tiếng kêu nhỏ phát ra, khi đó được cộng 1 điểm
  • Khi quả bóng chạm vào vạch màu đỏ bên dưới thanh đỡ thì trò chơi kết thúc.
  • Nhiệm vụ của người chơi là dùng phím mũi tên sang trái và sang phải để điều khiển thanh đỡ để quả bóng không chạm vạch đỏ.

Em hãy viết chương trình mô tả trò chơi trên.

Quả bóng bật lại theo một góc vuông

Gợi ý hướng giải quyết:

  • Các bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết cách lập trình game Ping Pong cơ bản tại đây.
  • Bài này chỉ đặc biệt ở chỗ là bóng bật lên vuông góc. Ta có thể hiểu yêu cầu này chính là khi chạm vào thanh đỡ bóng thì quả bóng sẽ quay một góc 90 độ. Vậy câu hỏi tiếp theo được đặt ra là quả bóng sẽ xoay phải 90 độ hay xoay trái 90 độ. Câu trả lời của câu hỏi này phụ thuộc vào góc mà quả bóng tiếp xúc với thanh đỡ bóng.
  • Nếu quả bóng ở phía góc phải màn hình bay xuống mà đập vào thanh đỡ bóng thì quả bóng sẽ phải quay phải 90 độ (Hình 1)
Hình 1
  • Ngược lại, nếu quả bóng ở phía trái màn hình bay xuống mà đập vào thanh đỡ bóng thì quả bóng sẽ phải quay trái 90 độ (Hình 2)
Hình 2

Bài giải:

Link project: https://scratch.mit.edu/projects/404300738/

Xem thêm các đề thi tin học trẻ khác tại đây!

Xem thêm các bài tập Game – Phầm mềm ứng dụng tại đây.

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *