Bắt đầu với Scratch

Hướng dẫn những kiến thức cơ bản nhất để bắt đầu với Scratch như tạo tài khoản, quản lý project, cài đặt Scratch offline, download dự án về máy tính, upload dự án và chia sẻ online.