Giải thích tất cả các câu lệnh của Scratch

Bài viết này sẽ giải thích ý nghĩa của tất cả các câu lệnh Scratch 3.0 thuộc các mục Motion, Look, Sound, Event, Control, Sensing, Operator và Variable.

Ngoài ra, các bạn có thể đọc thêm bài viết phân tích ý nghĩa hình dáng của các khối lệnh tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *