Thêm nhân vật vào Scratch

Nhân vật trong Scratch còn được gọi là Sprite. Nhân vật là đối tượng chính của việc lập trình. Nó sẽ thưc hiện những công việc đã được người dùng lập trình sẵn. Chính vì vậy, để bắt đầu lập trình với Scratch thì ta thường bắt đầu với việc thêm nhân vật vào dự án.

Có 4 cách để thêm nhân vật mới trong Scratch

  1. Lấy nhân vật từ thư viện có sẵn của Scratch
  2. Vẽ nhân vật sử dụng bộ công cụ Paint Editor có sẵn
  3. Nhờ Scratch chọn nhân vật có sẵn trong thư viện (Về bản chất cách này giống cách số 1. Tuy nhiên, thay vì mình tự chọn nhân vật thì sẽ để máy tính chọn ngẫu nhiên một nhân vật)
  4. Tự chọn ảnh và biến nó thành nhân vật trong Scratch. Đây là cách hay dùng nhất. Chúng ta có thể tìm kiếm các hình ảnh trên mạng. Sau đó tải về máy tình rồi biến nó thành nhân vật trong Scratch.

Lưu ý:

  • Ảnh được chọn làm nhân vật nên có nền trong suốt để nền của ảnh không làm ảnh hưởng tới nền (background) của project. Để tìm kiếm ảnh có nền trong suốt, ta có thể thêm chữ “transparent” vào phía sau từ tìm kiếm
  • Nếu không thể tìm được ảnh có nền trong suốt thì có thể tham khảo cách xóa nền ở clip bên dưới.

—————————————————————–

Hướng dẫn chi tiết 4 cách thêm nhân vật vào Scratch project:

Link project mẫu: https://scratch.mit.edu/projects/310748812/

Sau khi đã biết cách thêm nhân vật, các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết hướng dẫn lập trình cho nhân vật di chuyển tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *