[GIẢI ĐỀ] Đề thi tin học trẻ tỉnh Hà Nam – Tiểu học – năm 2019

Bài viết hướng dẫn giải đề thi tin học trẻ tỉnh Hà Nam – Khối tiểu học – Năm 2019

Đề sưu tầm:

Nguồn tham khảo: https://drive.google.com/drive/folders/1vs4BJ0O34hhc7Gp-gUFi7rYx9tnSmqj-

Bài 1: Tìm số (Đề thi Tin học Trẻ Hà Nam)

Cho dãy số 1, 4, 7, 10, 13, …. Em hãy sử dụng Scratch viết chương trình cho phép: Nhập vào một số nguyên dương N. Nếu N thuộc dãy số thì tính tổng các số hang của dãy đến N. Nếu không thuộc dãy thì thông báo N không thuộc dãy số trên. Chương trình kết thúc khi người dùng nhập vào ký tự rỗng (không nhập gì và nhấn Enter ngay)

Dạng bài: Thao tác trên dãy số tạo bởi quy luật

Phân tích bước làm:

  • Bước 1: Thử tạo dãy số gồm 10 phần tử theo quy luật của đề bài. (Số sau bằng số trước cộng thêm 3)
  • Bước 2: Giới hạn dãy số – Dãy số sẽ ngừng việc thêm phần tử mới nếu số định thêm vào dãy lớn hơn số nguyên dương N nhập vào. Khi số định thêm vào lớn hơn số N thì sẽ đảm bảo số N đã được thêm vào dãy (nếu N thuộc dãy) hoặc đã vượt quá số N để kiểm tra được rằng N không thuộc dãy và có thể dừng dãy tại đây.
  • Bước 3: Tính tổng các số có trong dãy

Link project tham khảo: https://scratch.mit.edu/projects/407215070/

Xem thêm các đề thi tin học trẻ khác tại đâyhttps://laptrinhscratch.com/tong-hop-de-thi-tin-hoc-tre-52-tinh-thanh-cac-nam/

Xem thêm phần giải đề thi tin học trẻ khác tại đâyhttps://laptrinhscratch.com/category/thi-tin-hoc-tre/

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *