DẠNG BÀI ỨNG DỤNG LIST – DANH SÁCH (PHẦN 3) – DÃY SỐ TẠO BỞI QUY LUẬT

Bài viết này sẽ tổng hợp và hướng dẫn giải dạng bài danh sách (chuỗi) hay dãy số tạo bởi quy luật trong kỳ thi tin học trẻ bằng Scratch 3.0.

Trước khi bắt tay làm các dạng với dãy số có quy luật phức tạp, các bạn hãy chắc chắn rằng mình đã nắm được các kiến thức cơ bản về danh sách. Các bạn có thể xem lại bài viết về dạng bài cơ bản của danh sách phần 1phần 2.

Dạng 3: Cho dãy số được tạo bởi quy luật. Sau đó học sinh cần thực hiện các thao tác cơ bản trong dãy số đó.

Các bước giải dạng 3:

  • Bước 1: Tìm quy luật của dãy số
  • Bước 2: Lập trình tạo dãy số với khoảng 10 phần tử theo đúng quy luật đã phát hiện. Sau đó, hãy so sánh dãy số mình vừa tạo với dãy số của đề cho
  • Bước 3: Tạo dãy số hoàn chỉnh theo yêu cầu của đề bài (đề bài thường sẽ có phần giới hạn dãy số như: phần tử cuối cùng là số nào đó, dãy có … phần tử, dãy có … số chắn hoặc … số lẻ)
  • Bước 4: Thực hiện các bài toán cơ bản (như dạng 1) trên dãy số vừa tạo

Ví dụ: Đề thi Tin học trẻ tỉnh Bắc Giang năm 2018

Cho dãy số sau: 4, 7, 10, 13, … 70. Tính số số hạng và tổng của dãy số đó.

Phân tích các bước giải:

  • Bước 1: Dãy số có quy luật là bắt đầu bằng số 4, số sau hơn số trước 3 đơn vị
  • Bước 2: Lập trình tạo dãy số với 10 phần tử
  • Bước 3: Tạo dãy số hoàn chỉnh. Dãy số đề bài cho số cuối cùng là 70. Do đó ta sẽ thêm các số cho đến khi nào số vừa được thêm vào là 70

Project mẫu: https://scratch.mit.edu/projects/405472512/

Share

3 Pings & Trackbacks

  1. Pingback: Giải đề thi tin học trẻ tỉnh Hà Nam - 2019 | Dạy & Học: Lập trình Scratch

  2. Pingback: Bài tập luyện tập dãy số | Thi tin học trẻ - Dạy & Học: Lập trình cho trẻ em

  3. Pingback: Sắp xếp dãy số, tìm min, max | Tin học trẻ | Lập trình Scratch 3.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *