Danh Sách (List) trong Scratch

Bài viết này sẽ giải thích khái niệm “Danh sách” trong Scratch, hay tiếng anh gọi là List. Ngoài ra, bài viết cũng sẽ hướng dẫn cách tạo List (Danh sách) trong Scratch.

Vấn đề đặt ra: Tại sao phải có List?

Trong bài viết trước nói về Biến, chúng ta đã sử dụng Biến để lưu dữ liệu. Ví dụ, chúng ta có thể dùng biến để lưu điểm của người chơi. Tuy nhiên, hạn chế của biến là một biến cùng lúc chỉ có thể lưu được một giá trị dữ liệu. Cụ thể, biến có thể lưu trữ điểm của người chơi hiện tại. Khi có người chơi khác chơi trò chơi, ta phải set biến đó về 0 và sau đó lưu điểm của người chơi mới.

Vậy nếu ta muốn lưu điểm số của tất cả các người chơi đã từng chơi trò chơi để tạo thành danh sách những người chơi xuất sắc nhất?

List là gì?

List (Danh sách) có thể hiểu là một kiểu biến đặc biệt. Nó cho phép lưu nhiều biến khác bên trong nó.

List cấu thành bởi nhiều phần tử. Mối phần tử gồm 2 thành phần là “số thứ tự” và “giá trị” (tương tự như biến). Trong Scratch, số thứ tự của List được bắt đầu từ số 1.

Trong ví dụ về list trong ảnh phía trên, list của mình có tên là “School Stuffs”. List này có 8 phần tử. Các phần tử được đánh số thứ tự từ 1 cho đến 8.

  • Các số 1, 2, 3…8 là số thứ tự của phần tử hay tiếng anh là item number.
  • Các giá trị book, notebook, pen,… là giá trị của phần tử, hay tiếng anh là item.

Giá trị (item) của các phần tử trong list thì có thể trùng nhau. Ví dụ như trong “School Stuffs”, phần tử thứ 3 và 5 đều có giá trị là “pen”.

Tuy nhiên số thứ tự (item number) của phần tử là duy nhất. Chúng ta có thể dùng số thứ tự để ám chỉ giá trị của phần tử đó. Ví dụ mylist[6] có nghĩa là phần tử thứ 6 trong list “School Stuffs” và nó có giá trị là “computer”. Sẽ chỉ có duy nhất một phần tử thứ 6, không thể có 2 phần tử có cùng số thứ tự là 6.

Các bạn có thể tham khảo thêm về định nghĩa của List trong khoa học máy tính tại đây.

Cách tạo List trong Scratch

  • Bước 1: Chọn mục (category) Variables
  • Bước 2: Click vào nút “Make a List”
  • Bước 3: Điền tên của danh sách vào mục “New list name”
  • Bước 4: Chọn For all sprites nếu muốn List này có thể được sử dụng bởi tất cả các nhân vật. Chọn For this sprites only nếu muốn List này chỉ có thể được sử dụng bởi Sprite hiện tại
  • Bước 5: Click “OK” để hoàn thành việc tạo List

Tiếp tục tìm hiểu về các câu lệnh liên quan đến List – Danh sách tại đây.

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *