Kiểm tra các câu lệnh Event

Bài kiểm tra về các câu lệnh Event

Trong các câu lệnh sau, câu lệnh nào là câu lệnh Event?

Câu sau đúng hay sai?
Câu lệnh Event luôn luôn đừng đầu trong các khối lệnh.

Câu sau đúng hay sai? 
Một nhóm lệnh nối liền nhau có thể có một hoặc nhiều câu lệnh Event

Câu sau đúng hay sai?
Các câu lệnh bên dưới câu lệnh Event sẽ luôn được thực hiện khi ấn nút lá cờ xanh.

Câu sau đúng hay sai?
Các câu lệnh bên dưới câu lệnh Event chỉ được thực hiện khi Event đó xảy ra.

Khi chạy đoạn chương trình sau, chuyện gì sẽ xảy ra?

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *